Otwarty Fundusz Emerytalny

pieniadzeOkazuje się, że ZUS nie będzie głównym filarem naszej emerytury. Dlaczego?
Dlatego, że kapitał gromadzony przez lata na koncie w ZUS nie jest nigdzie inwestowany. Pieniądze przekazywane w składkach do ZUS przeznaczane są na pokrycie bieżących zobowiązań – rent, emerytur, etc.
W 1999r. wprowadzono reformę emerytalną. Od tamtej pory część składki na ZUS jest przekazywana do Otwartych Funduszy Emerytalnych, gdzie jest zamieniana na jednostkę uczestnictwa. I dopiero ta część jest inwestowana w różne instrumenty finansowe, czyli akcje obligacje, itp.
Czy inwestycje są bezpieczne?
Są bezpieczne, ponieważ ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nakłada na OFE wiele obostrzeń zabezpieczających nasz kapitał. Składki muszą być inwestowane w ściśle określony sposób.
Co zatem wpłynie na wysokość naszej emerytury?
Przede wszystkim zyski wypracowywane przez OFE. Cena i jakość kupowanej jednostki uczestnictwa zależą m. in. Od inwestycji funduszu.
Niemniej ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest sposób zarządzania kontem w OFE. Co się za tym kryje?
Ustawodawca nałożył na członka OFE obowiązek sprawdzania swojego konta w OFE. Jednak większość z nas tego nie czyni. Dlaczego? Dlatego, że wydruki, jakie każdy z nas otrzymuje raz do roku z OFE są niezrozumiałe, lub po prostu nie mamy na to czasu.
Czy warto o to dbać?
Symulacje przeprowadzone przez analityków dowodzą, że warto. Emerytura członka OFE, który dba o swoje konto może być wyższa nawet o 100% od emerytury osoby, która tego nie robi.
Jak prawidłowo zarządzać kontem w OFE?
To właśnie jest nasze zadanie. Najciekawsze jest to, że za naszą obsługę nie weźmiemy nawet przysłowiowego grosza.
Ubezpieczenia na życie
Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim. Przy gwałtownym wzroście tempa życia zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, czyli de facto komfortu psychicznego jest naszym zdaniem istotną sprawą. Ubezpieczenia na życie oferowane przez nas mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, zaś ich głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, etc.
Wśród naszych produktów możecie Państwo znaleźć:

  •     Ubezpieczenie terminowe na życie – produkt, którego głównym celem jest ochrona życia naszego klienta. Przy stosunkowo niskich składkach oferujemy wysokie sumy ubezpieczenia,
  •     Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci ze świadczeniem z tytułu trwałego kalectwa uposażonego – produkt, w którym świadczenia wypłacane są np.:
  •         w przypadku dożycia przez Dorosłego do końca czasu trwania ubezpieczenia. W tej sytuacji dziecko otrzymuje gwarantowaną sumę ubezpieczenia wraz z ewentualnymi zyskami,
  •         w przypadku śmierci dorosłego w czasie trwania programu. W tej sytuacji ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek do końca czasu trwania programu, zaś dziecko otrzymuje kwartalną rentę do końca czasu trwania ubezpieczenia. Po zakończeniu ubezpieczenia Dziecko otrzymuje gwarantowaną sumę ubezpieczenia wraz z zyskami.
  •         w przypadku śmierci Dorosłego i trwałego kalectwa Dziecka. W tej sytuacji ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek do końca czasu trwania ubezpieczenia, zaś Dziecko do końca życia otrzymuje rentę kwartalną, a po zakończeniu ubezpieczenia otrzymuje gwarantowaną sumę ubezpieczenia wraz z zyskami.
  •     Ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowanym zwrotem składek i ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków – produkt, w którym świadczenia wypłacane są:
  •         w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca ubezpieczenia. W tym przypadku ubezpieczony otrzymuje zwrot wpłaconych składek wraz z zyskami, obliczanych na podstawie składki rocznej bez uwzględnienia dodatkowych kosztów ponoszonych przez ubezpieczającego z tytułu częstotliwości opłacania składek.
  •         w przypadku śmierci w okresie ubezpieczenia. W tym przypadku uposażeni otrzymują zwrot wpłaconych składek wraz z zyskami.

Dodatkowo: W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku uposażeni otrzymują dodatkowo 50% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzymuje część sumy ubezpieczenia zależną od stopnia kalectwa.

Komentowanie jest wyłączone.