Jak należy inwestować

01Każda osoba zawodów zajmująca się obracaniem dużymi kwotami wie, iż inwestowanie to bardzo trudna sztuka wymagająca ogromnej wiedzy i pracy. Nie powinniśmy zakładać, że zdając się na nasza intuicję będziemy mogli inwestować w sposób trafny, precyzyjny, rozsądny i przynosząc nam zyski. Będziemy mogli odnieść tylko kilka przypadkowych sukcesów, po których wpadniemy w ciąg porażek, jako, że długofalowe zyski czerpane z inwestycji opierać się mogą tylko i wyłącznie o racjonalną analizę, oraz świadomość tego wszystkiego, co kieruje zachowaniem rynku. Analitycy giełdowi poświęcając ogromną cześć swojego czasu na analizowanie tego, co składa się na rynek świata finansów. Są oni osobami posiadającymi na ten temat dużo wiedzy, lecz wciąż będący zmuszonymi do analizowania kolejnych zmiennych, kolejnych czynników, kolejnych wydarzeń. To chociażby może świadczyć o tym, że trafne i przynoszące krociowe zyski inwestowanie wymaga od zainteresowanych tą perspektywą naprawdę dużego wysiłku oraz prawdziwej pasji. Inwestycje wszelkiej maści opierać się muszą nie o intuicję, lecz o twarde dane i duża ilość godzin spędzonych na wnikliwej analizie. Nie należy spodziewać się długiego ciągu sukcesów jeśli należymy do grupy osób, które chcą po prostu wygrać, zdobyć pieniądze na giełdzie, nie czując się wcale prawdziwie zainteresowanymi zjawiskami, do których dochodzi w jej ramach. Warto jest wykorzystać wszystko to, co giełda ma do zaoferowania, jednak należy poruszać się po niej bardzo, bardzo ostrożnie.

Dodaj Komentarz