Otwarty Fundusz Emerytalny

Otwarty Fundusz Emeryta...

Okazuje się, że ZUS nie będzie głównym filarem naszej emerytury. Dlaczego? Dlatego, że kapitał gromadzony przez lata na koncie w ZUS nie jest nigdzie inwestowany. Pieniądze przekazywane w składkach do ZUS przeznaczane są na pokrycie bieżących zobowiązań – rent,...
O naszym zespole

O naszym zespole

Jesteśmy grupą osób zajmujących się zawodowo finansami. Naszymi specjalnościami są inwestycje oraz kredyty i pożyczki. Posiadamy ogromną ilość doświadczenia w zakresie każdej z tych nisz, które zaowocowało wiedzą. Pragniemy podzielić się nią z naszymi odwiedzającymi za...